Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 juni 2010

Gé Westra over Rapportage Rekenkamer Commissie

D66 heeft ingestemd met de conclusies uit het rapport ‘Onderzoek Verbonden Partijen’ door de Rekenkamer. Uit het rapport blijkt dat de verantwoordingsinformatie aan de gemeenteraad door de drie onderzochte partijen (Regio Achterhoek, Stadsbank en Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland) onvoldoende van kwaliteit is. En dat specifieke afspraken over te verstrekken informatie ontbreken.

D66 heeft het college opgedragen met de aanbevelingen van de Rekenkamer aan de slag te gaan en te zullen waken voor onnodige bureaucratie. De fractie van D66 zal scherp toezien dat spoedig de verantwoording zal verbeteren.