Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 juni 2010

Herstructurering Hameland

Hameland bemiddelt in werkgelegenheid voor mensen die ver
van de arbeidsmarkt staan. De gemeente Berkelland heeft deze wettelijke taak
uitbesteed aan deze organisatie. Hameland maakt al jaren lang verlies. Op 20 april jl. sprak
de raad daar uitgebreid over. Het bestuur van Hameland kreeg vorig jaar al opdracht
om te komen tot een financieel beter resultaat. Dit leidde tot het rapport ‘Hameland
fundamenteel anders’. Hierin worden voorstellen gedaan voor een kwalitatief betere
en financieel gezondere organisatie. D66 staat volledig achter dit rapport en ging
akkoord met de financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten om de
herstructurering te financieren. Helaas gaat dit ten koste van meer dan 40-tal arbeidsplaatsen.
Gedwongen ontslagen zijn mogelijk onvermijdelijk. D66 zal de door Hameland
toegezegde kwartaalrapportage van dichtbij volgen en Hameland steunen waar zij
dat kan.