Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 augustus 2015

D66 stelt vragen over Jeugd GGZ

Sinds 1 januari jl. is Berkelland verantwoordelijk voor de organisatie van de Jeugd GGZ. In dat kader heeft Berkelland met diverse zorgaanbieders een overeenkomst gesloten.

Een aantal betroffen ouders heeft contact met ons gezocht, omdat nu blijkt dat een aantal kinderen van Berkelland dit jaar niet meer in aanmerking voor een behandeling. Zij hebben van een zorgaanbieder een brief ontvangen waarin wordt gemeld “op basis van het aantal aanmeldingen in de eerste zes maanden van 2015 is gebleken dat ons beschikbare budget volledig is opgebruikt. Wij hebben als Bosman GGz vanaf begint dit jaar de regio Achterhoek en de gemeente gewezen op deze uiterst zorgwekkende situatie. Uit de diverse contactmomenten blijkt dat dit echter nog niet het beoogde effect heeft, namelijk de toezegging dat we de aanmeldingen die wij in behandeling nemen ook daadwerkelijk vergoed krijgen. De situatie hebben we inmiddels ook kenbaar gemaakt bij de Transitie Autoriteit Jeugd.”

Vervolgens wordt in de brief gemeld: “Op dit moment zijn we dan ook genoodzaakt een intake stop te hanteren. Dit betekent dat, tot het moment er duidelijkheid is verstrekt door de gemeente Berkelland, wij geen nieuwe aanmeldingen kunnen opnemen en uw zoon of dochter vooralsnog geen hulp kunnen bieden.”

Naar aanleiding van deze berichtgeving hebben we het college gevraagd duidelijkheid te verschaffen in deze actuele situatie.

De Tubantia heeft naar aanleiding van onze vragen in de krant van 26 augustus een artikel hierover opgenomen.

 

Jacqueline Bussink