Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 april 2016

D66 stelt vragen over omgang met persoonlijke gegevens bij de WMO en Jeugdzorg

Wij maken ons grote zorgen over de manier waarop de gemeente omgaat met persoonlijke gegevens. Ons bereiken steeds vaker berichten van verontruste inwoners. Zo vernemen wij dat er mails met persoonlijke gegevens (met bijlagen) onversleuteld naar diverse mensen / instanties worden verstuurd.

Een schrijnend voorbeeld is ook het verslag dat is opgetekend van de bijeenkomst over de herziening verordening/beleidsregels WMO en Jeugdhulp van 16 maart jl.. In dit verslag zijn thuissituaties van een aantal mensen (met naam) te herleiden.

14 december jl. heeft onze fractie vragen gesteld over de bescherming van de privacy van onze inwoners met betrekking tot de Jeugdwet.  In de beantwoording geeft u aan dat er gewerkt wordt aan een privacy protocol, beleidsstuk en overzicht van het proces. Inmiddels zijn we ruim 3 maanden verder en vernemen wij graag de status van deze toezegging.

Onze fractie heeft de volgende vragen:

Vraag: Welk type personen zijn geautoriseerd tot rechtstreekse toegang met betrekking tot de gegevens in het kader van WMO / Jeugdzorg?

  • Waar is dit vastgelegd?
  • Verschilt de autorisatie per categorie gegevens? Zo ja, hoe?
  • Is, betreffende de toegang tot deze gegevens, een controlemechanisme ingebouwd?
Vraag: Kan de betrokkene en/of zijn vertrouwenspersoon eenvoudig inzien wie, wanneer zijn dossier geraadpleegd heeft en waarom dit is gebeurd?

  • Zo ja, hoe?
  • Zo nee, waarom niet?
Vraag: Wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan ouders/voogd/vertrouwenspersoon om inzage in dossiers?