Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 oktober 2017

D66 Berkelland Woonpamflet

Berkelland, goed om te wonen, te werken en te recreëren
D66 wil dat er een pas op de plaats gemaakt wordt met het terugdringen van de woningbouwmogelijkheden in Berkelland. De economie groeit en nieuwe ontwikkelingen zoals de komst van de N18 zijn niet in het huidige beleid meegenomen. Meer dan 40 jaar horen inwoners dat de nieuwe weg er komt, maar nu de bouw zichtbaar is, gaan inwoners en bedrijven er ook naar handelen. Een goed voorbeeld daarvan is het industrieterrein de Russchemors in Neede. Meer dan 12 jaar was er geen ontwikkeling te zien, nu is er zelfs sprake van een grote toename van aanvragen! We verwachten dat de kernen Neede en Eibergen hiervan veel profijt hebben, zowel in de eigen groei van bedrijvigheid als toename van mensen die daar willen wonen.

Braafste jongetje in de Achterhoekse klas
Andere Achterhoekse gemeenten hebben net als Berkelland ook minder woningbouwmogelijkheden tot 2025. Deze gemeenten en ontwikkelaars werken vaak samen en projecten staan positief in de picture. In Berkelland is deze samenwerking onvoldoende aanwezig en projecten staan vaak in een negatief daglicht. D66 heeft het beeld dat andere gemeenten ver vóór 2025 hun toegestane aantallen al hebben gebouwd en uiteindelijk door politieke druk extra ruimte zullen krijgen. Berkelland zal dan achterop raken of op slot gaan.

Motie: Pas op de plaats terugdringen woningbouwmogelijkheden
Op 17 oktober worden de structuurvisies voor Neede, Borculo en Ruurlo besproken in de gemeenteraad. Ze zijn gemaakt met de kennis van nu en met de bedoeling om binnen één jaar om te zetten in bestemmingsplannen. D66 vindt het niet verstandig om de visies al binnen één jaar om te zetten naar nieuwe bestemmingsplannen. D66 wil een toegestane termijn van drie jaar aanhouden om inwoners en bedrijven langer de kans te geven in te spelen op en te profiteren van de nieuwe ontwikkelingen. Dit geldt ook voor de reeds vastgestelde structuurvisie van de kern Eibergen. Krimp is geen doel op zichzelf. Door meer tijd zijn ook beter de mogelijke effecten van de D66 motie over herijking van
het woningbouwbeleid op gebied van grondprijzen en omzetten van winkels naar wonen te verwerken.

De Provincie stuurt op vermindering van bouwmogelijkheden in bestemmingsplannen. Zodra je eenmaal woningbouwmogelijkheden vermindert is er bijna geen weg meer terug. Je moet dus heel zeker weten dat je bestemmingen niet meer nodig hebt en tegelijkertijd oog hebben voor veranderingen. D66 ziet deze veranderingen en kiest daarom voor een pas op de plaats.

Fraktie D66 Berkelland
Nadere info: Erik Slotboom
info@d66berkelland.nl