Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 augustus 2018

Informatieavond over initiatiefvoorstel D66 ‘Ontsluiting industrieterrein de Russchemors’

Op donderdag 6 september vindt een openbare informatieavond plaats bij Grand Café De Hofmaat aan de Hofmaat 4 in Neede.

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, einde 22.00 uur.

De avond wordt georganiseerd door de Gemeenschapsraad Neede, De ondernemersvereniging Neede en D66 Berkelland.

Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over de wensen en plannen die de drie genoemde organisaties hebben voor de ontsluiting van het nieuwe industrieterrein de Russchemors. Deze avond is ook bedoeld om informatie op te halen bij de aanwezigen om te komen tot een zo goed mogelijk plan.
De fractie van D66 Berkelland heeft aangegeven een initiatiefvoorstel tot ontsluiting van het nieuwe terrein bij de gemeenteraad in te dienen.

Een initiatiefvoorstel is een voorstel aan de gemeenteraad dat niet is voorbereid door het college, maar door één of meerdere raadsleden. Een raadslid hoeft hierbij geen steun van andere raadsleden te hebben. Hierdoor zijn raadsleden niet alleen afhankelijk van voorstellen van het college maar kunnen zij ook zelf onderwerpen op de agenda zetten. Een raadslid kan persoonlijk een initiatiefvoorstel indienen, maar dat kunnen raadsleden ook doen namens hun fractie.