Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 november 2018

De PMD container – een duur kado uit eigen zak

De gemeenteraad van Berkelland heeft in meerderheid besloten om vanaf medio volgend jaar voor de inzameling van Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD) over te stappen op een container in plaats van de huidige inzameling via plastic zakken.

Dit betekent dat elke huishouding volgend jaar een extra 240 liter PMD container achter het huis krijgt.

D66 Berkelland heeft hier tegen gestemd. Waarom wij hier tegen zijn, leggen we graag aan jullie uit.

  1. De aanschaf van de containers kost een half miljoen euro. Een enorm bedrag, zeker als je bedenkt dat gezien de landelijke ontwikkelingen we over een paar jaar over gaan stappen op de zogenaamde “nascheiding” – het afval wordt dan niet meer in huis, maar bij de afvalcentrale gescheiden.  Veel zorgvuldiger en duurzamer – er gaan dan veel minder vuilniswagens rond rijden.
    De PMD container kan dus met een paar jaar zelf weer met de vuilniswagen mee.
  2. Het afval in de PMD container is vaak vervuild met afval wat er niet in thuis hoort – bij de plastic zak is dat direct te zien.  Dit heeft tot gevolg dat bij veel vervuiling de hele vuilniswagen afgekeurd wordt bij de afvalcentrale, met hoge kosten voor de gemeente – en dus inwoners –  tot gevolg.
  3. Niet elk huishouden in Berkelland heeft ruimte voor nog een container.  En zeker  één persoonshuishoudens krijgen de grote 240 liter container niet vol.  Maar ze betalen wel volledig mee met de aanschaf van de half miljoen kostende containers.
  4. Daarnaast gaat de ophaalfrequentie van de grijze en PMD container terug naar 1 keer per maand.  Grotere huishoudens gaan hier moeite mee hebben, en gaan de PMD  weer in de grijze container stoppen.
  5. Tot slot – er is geen financieel voordeel voor de milieu bewuste inwoners die serieus werk maken van afvalscheiding of composteren – je kunt alleen de grote van de grijze container zelf bepalen, voor de rest betaal je net zo veel als de rest van Berkelland, of je nu in de bebouwde kom of in het buitengebied woont.

Een half miljoen uitgeven zonder dat Berkelland een duurzamer gemeente wordt , zonder financieel voordeel voor onze inwoners, en zonder zicht op een lagere afvalstoffen heffing – het is duidelijk dat D66 Berkelland daar niet in mee kan stemmen.