Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 januari 2019

Bijzondere Bomenlijsten Natuurcompensatie en Illegale Kap

Tien jaar geleden zijn de bijzondere bomenlijsten vastgesteld voor binnen en
buiten de bebouwde kom.

Staat een boom niet op de lijst en wel in je tuin of op je erf mag je deze
zonder kapvergunning kappen.

Binnen de kom werkt dit prima, buiten de bebouwde kom staan mooie plekjes
soms niet op de lijst of is er discussie wat nog tuin of erf is.

D66 heeft daarom gevraagd of de lijsten niet geactualiseerd moeten worden.
Tuin en erf moeten beter gedefinieerd worden.

Daarnaast heeft D66 zorgen over het uitvoeren van herplantplicht,
natuurcompensaties en illegale kap
en wil daarom inzage in de het aantal zaken en de wijze van afhandeling.
Mogelijk dat aanpassingen van beleid nodig zijn.