Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 juni 2019

Bermbeleid N18: voorkomen van ongevallen

Bloemenpracht langs de N18

Door enthousiasme gedreven roemde ik de wilde kleurige bloemenpracht langs de N18 die onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat is aangelegd. Meteen werd ik  door mijn gesprekspartner geconfronteerd met de keerzijde van deze vorm van bermbeleid aan de N18: een “onzichtbaar“ gevaar voor mens en dier.

Aanrijdingen

Er hebben al diverse aanrijdingen plaatsgevonden. De impact van een botsing is altijd groot: zowel voor mens als dier. Naast het latent gevaar voor de bestuurders zijn er sinds de opening van de N18 op het traject (7.1 km) tussen de Ballastput en de Laarberg minimaal 20 reeën aangereden waaronder drachtige geiten. Dit betekent ook dat minimaal 20 bestuurders mogelijk persoonlijk letsel en materiele schade in de afgelopen periode hebben opgelopen.  En dat er in de nabije toekomst nog meer aanrijdingen kunnen plaatsvinden. Want o.a. reeën en hazen komen af op deze kruidachtige flora en naderen tot zeer dichtbij de beide rijbanen waar de maximumsnelheid van het verkeer 100 kilometer per uur is.

Vragen aan College

Wij hebben het College vragen gesteld: over de aantallen aanrijding met wild op de N18, over eventueel overleg met Rijkswaterstaat hierover, en over te nemen maatregelen op het traject Ballastput- Laarberg. Wij wachten de uitkomsten van de vragen af. We zijn benieuwd waarom er op andere delen van het tracé van de N18 wel preventieve maatregelen zijn genomen door o.a. het plaatsen van afrastering  en op het tracé Ballastput – Laarberg niet.

Jolanda Kuipers

Raadslid D66 Berkelland