Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 juni 2019

D66 roept op tot grootschalige lokale en duurzame energie opwek

De fractie van D66 Berkelland vindt dat de gemeente het opwekken van energie moet aanjagen door ook zelf het initiatief te gaan nemen met een plan voor grootschalige opwekking van energie. Denk hierbij aan een mix van zon, wind, water en biomassa. Zonneweides alleen leggen een te groot beslag op schaarse grond. De gemeente kan dit het beste in samenwerking gaan doen met een marktpartij met kennis van energieopwekking. Door zelf te investeren wordt er op onze reserves een financieel en maatschappelijk rendement gehaald. D66 heeft in een motie het college opgeroepen met een voorstel naar de raad te komen. De motie kon gisteren in de gemeenteraad op de steun rekenen van alle politieke partijen.