Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 juli 2019

STOP aanrijdingen met wild op de N18

Er vinden steeds meer aanrijdingen plaats met wild op de N18.

In de eerste vijf maanden van 2019 zijn 16 ree-aanrijdingen op de N18 geregistreerd. In heel 2018 zijn er 10 aanrijdingen genoteerd (2016 en 2017 jaarlijks 5 aanrijdingen).

Al na enkele weken na de opening in 2018 heeft Rijkswaterstaat de afrastering aangepast omdat er meer wild is aangereden dan verwacht. Echter niet in het Berkellandse deel. D66 ervaart geen proactieve houding van het College naar verontruste inwoners die al vanaf 2018 hun bezorgdheid uiten en ook niet naar Rijkswaterstaat. Als College kun je meer doen, zonder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat over te nemen.  Daarom roept D66 Berkelland in raadsvragen nogmaals het College van Berkelland op een actieve rol op te pakken en te komen tot oplossingen. Voorkomen is beter dan genezen

D66 stelt vervolgvragen

D66 ervaart geen proactieve houding van het College richting RWS. Maar ook niet naar verontruste inwoners die al vanaf 2018 bij de gemeente, Noaber 18, VAN en RWS hun bezorgdheid uiten. Daarom stelt D66 aan het College de volgende vragen:

  • Waarom toont de College nu geen proactieve houding richting RWS?
  • Waarom is aan deze groep inwoners door de gemeente Berkelland geen actieve ondersteuning aangeboden om gezamenlijk op zoek te gaan naar een oplossing?
  • Was het feit dat er op enkele stukken meer wild is aangereden dan verwacht voor u geen reden om periodiek zelf bij RWS navraag te doen? Of op een andere manier informatie te verkrijgen over wildaanrijdingen bij andere organisaties?
  • Deelt het College de conclusie van D66 vanwege de verhoging van de aanrijdingen er nu al maatregelen genomen moet worden? En dat het College bij RWS moet aandringen op maatregelen.
  • Waarom organiseert u niet samen met RWS een gesprek met belanghebbenden (o.a.  inwoners, Noaber 18, verkeersdeskundigen, floradeskundigen, met de aanwonende eigenaren, leden van de Wildbeheerseenheid Eibergen etc. etc. om gezamenlijk creatieve oplossingen te zoeken zodat het gevaar voor het verkeer verminderd wordt, het dierenwelzijn wordt bevorderd en er gelijktijdig sprake blijft van ecologisch bermbeheer op de N18?
  • Als uit bovenstaand overleg blijkt dat er aanvullende maatregelen te treffen zijn zoals het inzaaien van kruidachtige flora bij de bosranden zaaien, het plaatsen van roosters en (hogere) afrasteringen, verleent de gemeente hieraan – in samenwerking met RWS- haar volledige medewerking aan? Wij wijzen u in dit verband op de gerealiseerde maatregelen, in het bijzonder afrasteringen, op de N 346 nabij de kruising met de Lochemseweg in Diepenheim, gemeente Hof van Twente.