Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 augustus 2019

De eerste ervaring met PMD containers in Berkelland

Na vele discussies in de gemeenteraad wordt de PMD container nu door de inwoners van Berkelland gebruikt.  D66 was en is geen voorstander van de invoering hiervan, vanwege de hoge invoeringskosten, weer een extra container, hygiëne, de toekomstige betere afvalverwerking dmv. nascheiding en het weer kosten bij de inwoner neerleggen (gelijke lasten maar minder vaak ophalen en zelf transparante afvalzakken aanschaffen).  Ook over de ophaal frequentie hebben we onze zorgen geuit – inwoners die goed scheiden hebben de PMD container halverwege de maand vol. En de rest gaat dan weer in de grijze container…  Zie ook onze eerdere berichtgeving https://berkelland.d66.nl/2018/11/18/de-pmd-container-een-duur-kado-uit-eigen-zak/

Nu de PMD containers in gebruik zijn krijgen we van diverse kanten signalen die onze eerdere zorgen bevestigen.  De PMD container zit inderdaad eerder vol dan de maand om is.  En met het verpakkingsmateriaal in een overvolle container is het met de tropische temperaturen een paradijs voor vliegen, overlast tot gevolg.  Kortom – we maken ons erge zorgen over de acceptatie en het halen van de VANG doelstellingen.

Wij hebben volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

  • Zijn er bij de gemeente (ook) klachten en/of vragen binnengekomen mbt. de capaciteit van de PMD container dan wel de ophaal frequentie? Herkent u bovenstaande signalen die wij hebben ontvangen?
  • D66 vindt het zeer onwenselijk dat het PMD afval in de grijze container verdwijnt. Niet alleen slecht voor het milieu, ook stijgen hierdoor de kosten vanwege de duurdere verwerking van restafval. Mogelijke extra kosten kunnen uit de reserve afvalstoffen betaald worden, tot we in 2022 over kunnen gaan op nascheiding.  D66 is dan ook van mening dat de ophaalfrequentie voor de PMD container weer teruggebracht moet worden naar 1 keer per 2 weken. Deelt U deze mening?

Het college zal binnen 14 dagen op onze vragen antwoorden.