Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 september 2019

Woningen voor elke doelgroep in iedere kern

Al jaren wordt de woningbouw in Berkelland beperkt door de woningbouw contingenten, voortvloeiend uit provinciaal en regionaal beleid. Een beleid sterk beïnvloedt door de crisisjaren van net daarvoor, met stagnerende investeringen, onzekere economie en daardoor een “blijf zitten waar je zit woning markt”.

D66 heeft vaak gezegd (zie ook https://berkelland.d66.nl/2017/10/02/d66-berkelland-woonpamflet/) – staar je niet blind op prognoses, kijkt goed wat er gebeurt in de lokale markt en durf voor te sorteren op nieuwe ontwikkelingen, zoals de N18 en de sterk aangetrokken economie, en geeft de inwoners meer tijd en meer keus.  D66 heeft vaak geprobeerd de collega partijen in de gemeenteraad hiervan te overtuigen, maar een meerderheid wilde liever vasthouden aan het krimp beleid. En dat terwijl omliggende gemeenten wel volop door bouwden. Kijk bijvoorbeeld eens in Hof van Twente, net over de provinciegrens in Overijssel.

De provincie Gelderland is nu wel bereid om de woningbouwcontingenten in de Achterhoek los te laten, mits we kunnen aantonen dat er behoefte is naar de huizen.  Dat die behoefte bestaat, is wel duidelijk als je kijkt naar de huisverkopen van het afgelopen jaar, zowel voor nieuwbouw als bestaande woningen.  In Eibergen is “Op de Bleek” in snel tempo verkocht.

D66 juicht het loslaten van de woningbouw contingenten toe.  Maar wil ook vaart maken.  Eerst uitgebreid de behoeft in kaart brengen en pas plannen maken past daar niet bij. Potentiële kopers van binnen en buiten Berkelland zijn dan allang uitgeweken naar omliggende gemeenten waar wel direct aanbod is.

D66 wil in iedere kern voor iedere doelgroep woningen en daarom moeten er meer mogelijkheden komen. Zo is het voor ons onbestaanbaar dat er in Neede en Borculo eigenlijk geen vrije sectorbouw meer mogelijk is. In november 2018 haalde het  amendement van ons het niet om een aantal plannen waaronder het Hondelink in Neede, de Schollenkamp fase 2 in Borculo en de Hofrichter in Eibergen op de kaart te houden en is het definitief weg bestemmen opgestart.  Wij blijven er echter voor vechten en denken dat nu de Schollenkamp in Borculo ook bijna vol zit we weer opnieuw naar het Elbrink moeten gaan kijken.

D66 gaat op de raadsvergadering van 17 september een motie indienen om bouwmogelijkheden op de kaart te houden of opnieuw op de kaart te zetten.   En vertrouwd op het gezonde verstand van de college partijen om ons deze keer wel te steunen.  Zonder aanbod neemt de behoefte immers vanzelf af.