Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 april 2020

Woningsplitsing Buitengebied

Woningsplitsing Buitengebied

Een veel gehoorde wens van inwoners is om samen in één woning op een erf te wonen. Het verlenen van zorg, de sociale behoefte of economische motieven spelen daarbij een rol. Woningsplitsing is een middel om die wens te kunnen vervullen.

D66 vindt het belangrijk dat woningsplitsing juridisch goed wordt geregeld.

Er komt zo duidelijkheid voor bestaande situaties. D66 vindt ook dat voor nieuwe aanvragen om een woning te splitsing geen andere regels of slechtere voorwaarden mogen gelden dan voor de bestaande situaties.

Helaas leidt de  structuurvisie woningsplitsing buitengebied tot slechtere voorwaarden en andere regels voor nieuwe aanvragers. Hieronder een overzicht.

Beperking aantallen

Toekomstige aanvragers moeten met hun woning op de lijst met (300) beeld bepalende gebouwen staan, daarnaast is er voor slechts 50 andere woningen de mogelijkheid om te splitsen.

Woningen minimaal 900 Kuub

Alleen woningen van minimaal 900 kuub mag je splitsen. Een onzinnige eis, want woningen mag je altijd vergroten tot 1000 kuub. Inwoners moeten dus eerst de woning te vergroten als ze willen splitsen en geen 900 kuub inhoud hebben. Je moet dus eerst kosten maken om 900 kuub te halen en daarna opnieuw kosten maken om te splitsen.

Lastenverzwaring

In ruil om te mogen splitsen moet er door een aanvrager 1000m2 overtollige bedrijfsbebouwing worden gesloopt. Dit kost een aanvrager gemiddeld  € 12.500. Als de aanvrager deze gebouwen niet heeft, of niet wil slopen, moet het bedrag aan de gemeente worden betaald. De gemeente haalt hiermee maximaal 350 x € 12.500 =  € 4.375.000 op bij de woningeigenaren.

Verbod dubbele bewoning

Woningsplitsing is één van de manieren om invulling te geven aan de wens om samen in één woning op een erf te wonen. Dubbele bewoning (bijvoorbeeld met een tussendeur) is ook een manier, maar dit mag niet meer. Hierdoor vervalt een belangrijke manier om bijvoorbeeld zorg te kunnen verschaffen en toch binnen dezelfde woning toch gescheiden te kunnen wonen. Je moet splitsen en daarmee veel kosten maken.

D66 is voor het goed regelen van woningsplitsing, maar tegen de verschillen tussen oude en nieuwe gevallen en de forse lastenverzwaring.