Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 april 2020

Asbest sanerings kosten moeten omlaag

In ons Berkelland staan meer dan 5000 gebouwen met asbest daken.  Het landelijk verbod op asbest daken is er niet gekomen, maar verweerde asbest daken blijven een gevaar voor de volksgezondheid. Voor omwonenden maar ook voor de eigenaren zelf.

Voor het verwijderen van asbest daken zijn gemeentelijke leningen beschikbaar. Ook komt een nieuwe landelijke regeling, waar tegen gunstige voorwaarden geld geleend kan worden.

Een lening blijft een lening, en moet worden terugbetaald. Veel mensen willen of kunnen zich niet in de schulden steken voor de asbest verwijdering.  En zolang het dak nog wind en waterdicht is zal menigeen de investering voor zich uit schuiven.

Het college gaat een nieuw plan van aanpak opstellen, om de asbest sanering te stimuleren.  Als D66 vinden we ook dat we ons moeten blijven inzetten op stimulering van de sanering van asbest daken. Niet alleen met leningen, maar ook door de kosten te verlagen.

We hebben tijdens de commissie vergadering van 8 april de wethouder opgeroepen zich volop in te zetten om op landelijk niveau te lobbyen voor kostenverlaging, en hebben hem een aantal ideeën aan de hand gedaan:

  1. Vrijstelling van afvalstoffenbelasting bij de afvoer van asbest;
  2. Vrijstelling van BTW of toepassing van het laag BTW tarief;
  3. De grens van 35m2 asbest die door de eigenaar zelf verwijderd mag worden vrijlaten of sterk verhogen;
  4. Het bij sloop achterwege laten van het asbest rapport als het overduidelijk om asbest houdende dakbedekking gaat;
  5. Ruimte bieden aan nieuwe innovatieve manieren voor asbestsanering, die op dit moment door de asbestbranche tegen gehouden worden uit angst voor inkomstenverlies.

Om de wethouder hierin te ondersteunen, gaat D66 tijdens de raadsvergadering van 14 april een motie indienen, en hoopt daarbij op brede ondersteuning.