Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 april 2020

College verlaagt PGB tarief informele zorg

Als het aan ons college ligt wordt het PGB tarief voor informele zorg verlaagd naar het minimum loon. D66 vindt dit een slecht idee.
In Berkelland maken diverse ouders gebruik van een PGB voor jeugdhulp. Vaak betreft het kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Het kunnen ook partners zijn die een naaste verplegen, ook zij ontvangen een PGB.  Zij verrichten zorgtaken die anders door een professional zou worden uitgevoerd. Dit noemen we “informele” zorg. Niet iedereen krijgt dit zomaar, daar zijn strikte regels voor.
D66 vindt het een onverantwoorde en onnodige maatregel om het PGB tarief voor informele zorg te verlagen. Het college presenteert dit als een bezuiniging. Een ander argument van het college is dat een PGB, en informele zorg, niet als inkomensvoorziening mag worden gezien. D66 is het hier niet mee eens. Door juist zelf de intensieve zorg voor je kind of partner te kunnen doen, doordat je daar een deel van je betaalde werk voor kunt opgeven, is juist een groot voordeel van het PGB.
 
De vraag is of deze maatregel ook daadwerkelijk tot een bezuiniging zal leiden, immers doordat ouders of familieleden minder vergoed krijgen voor hun eigen inzet, is de verwachting dat zij eerder zullen kiezen om duurdere hulp in te huren. D66 vindt dat zij niet gestraft mogen worden. Wij vinden dat deze bezuinigingsmaatregel uit de nieuwe verordening moet worden geschrapt.  
 
Op verzoek van D66 is de verordening van de agenda gehaald om de volgende redenen:
  • Het college stelde zich op het standpunt dat de raad niet over de vaststelling van de PGB tarieven gaat. D66 heeft dit juridisch uitgezocht. Conclusie: de raad gaat wel over de hoogte van de PGB tarieven.
  • Belanghebbenden zijn niet betrokken (en waarschijnlijk niet op de hoogte) en niet geïnformeerd. Dit moet wel gebeuren.
Onze fractie vindt het belangrijk dat PGB’s toegankelijk blijven, vooral voor mensen die intensieve zorg nodig hebben.