Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 mei 2020

D66 en VVD stellen vragen over Natuur BSO in Neede

Op 16 april 2019 is het ambitiedocument Omgevingswet in Berkelland door de raad vastgesteld. In het ambitiedocument staan de hoge ambities over hoe Berkelland om wil gaan met vragen en plannen die inwoners hebben. In het ambitiedocument wordt aangeven inwoners krijgen ruimte om initiatieven te realiseren binnen de door de gemeente gestelde kaders. Uitgangspunt daarbij is vertrouwen; onze houding is “ja, mits”.

In een gesprek met een aspirant ondernemer hoorden we van de volgende situatie: Kort weg beschreven wil deze ondernemer starten met een zeer kleinschalige in Berkelland unieke Natuur BSO in een scoutinggebouw. De scouting ondersteunt de visie van de ondernemer om kinderen juist meer te laten bewegen in de natuur en is akkoord dat de ondernemer het gebouw mede gebruikt. Op de planning staat het uitvoeren van kleine aanpassingen om het gebouw volgens de GGD-richtlijnen geschikt te maken. Vervolgens meldt de ondernemer zich telefonisch bij de gemeente om de plannen te melden en dat er hard en vol enthousiasme gewerkt wordt om deze te gaan realiseren. En dan gaat het anders zoals wij in dat ambitiedocument voor ogen zien.

In het ambitiedocument Omgevingswet staat de vraag van de ondernemer centraal, niet de regeltjes. Dat is een andere manier van werken. Dit betekent niet dat alles ineen kan en mag, maar deze benaderingswijze lijkt in deze situatie nog niet te worden toegepast. Daarom hebben we samen met de VVD vragen gesteld over de gang van zaken met de hoop dat er juist wordt gekeken wat er wel mogelijk is.