Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 juni 2020

Grote windmolens in Berkelland???

Voor grote windmolens zijn er in Berkelland veel ‘onzichtbare’ belemmeringen zoals weergeven in het beleidskader Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (kortweg RODE) – door de aanwezigheid van Kamp Holterhoek, en door de laagvliegroutes zijn op veel plekken geen windmolens mogelijk.  Ook de afstand tot woningen is een sterk beperkende factor.   Voor de plekken die dan over blijven en waar het technisch zou kunnen betekent het niet automatisch dat daar dan wat  D66 betreft ook maar grote windmolens geplaatst moeten worden.  Voor D66 geldt dat naast de technische mogelijkheid ook het behoud van  landschappelijke waarden, de ruimtelijke inpasbaarheid  en nabijheid van veel woningen van belang zijn. Dus ook nadrukkelijke de maatschappelijke aspecten.  Een plan zoals recentelijk bekend geworden met 5 grote molens  dicht bij een grote kern als Neede. Dit is wat ons betreft veel te ingrijpend.   Windmolens dienen bij voorkeur langs de N18, of in afgelegener open gebieden, zoals in Beltrum geplaatst te worden.

Afgelopen vrijdag 29 mei heeft de Staatssecretaris van Defensie,  Barbara Visser, besloten dat de laagvliegroute voor jachtvliegtuigen door Noord- en Oost-Nederland opgeheven wordt. Op het kaartje bij dit bericht is deze laagvliegroute aangegeven, met in de rode cirkel het deel over Berkelland. Dit betekent dat deze ‘onzichtbare’ belemmering uit het beleidskader RODE over het grondgebied van Berkelland verdwijnt.  Op meer plaatsen in Berkelland zijn nu grote windmolens mogelijk.  Hierdoor is een betere afweging te maken.

Het college van Burgemeester en Wethouders zal deze actualiteit in het verdere traject naar duurzame energieopwekking binnen Berkelland mee moeten nemen, om tot een betere verdeling van de lusten en de lasten te komen.