Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 augustus 2020

Parkeervoorziening ambtenaren Needseweg 31 Borculo

Op 28 juli 2020 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om na instemming van de gemeenteraad over te gaan tot aankoop van het perceel Needseweg 31, te Borculo. De bedoeling is om de bestaande bebouwing te slopen en er een parkeerterrein van te maken de ambtenaren van de gemeente Berkelland. Kosten van het geheel 1,5 miljoen euro.

D66 is verbaasd dat het college met dit voorstel komt, zowel inhoudelijk als financieel.

Er moet fors op de organisatie worden bezuinigd en ook door ontwikkelingen als thuiswerken, openbaar vervoer, de fiets /e-bike zal de toekomstige parkeerbehoefte afnemen. De behoefte die overblijft kan wat D66 betreft prima ingevuld op de locatie van het Staring College aan de Beukenlaan. Het terrein is tezamen met aangrenzende percelen van een vergelijkbare oppervlakte als het perceel aan de Needseweg 31. De kosten van de aankoop zijn hiermee nul euro, een bedrag dat beter past bij de huidige zorgelijke financiƫle situatie van de gemeente Berkelland.

D66 mist bij deze voorgenomen ‘impuls aankoop’ een totaal visie voor het gebied. Dit gemis hebben wij ook kenbaar gemaakt bij de locatiekeuze van de Wildbaan voor de nieuwbouw van het Staring College. Een totale gebiedsvisie ontbreekt.

Daarnaast hebben wij vernomen dat Kwekerij Heutinck prachtige plannen (waaronder een Showtuin) heeft voor de locatie van het perceel en het pand aan Needseweg 31. Deze plannen zouden Borculo en Berkelland op deze prominente plek een belangrijke economische impuls kunnen geven en ook een visitekaartje kunnen zijn voor de entree van Borculo, i.p.v. een parkeerplaats.

D66 doet dan ook een oproep aan het College dit raadsvoorstel terug te nemen. Ga in gesprek met de firma Heutinck over haar plannen met de locatie en ontwikkel een totaal visie voor het hele gebied.