Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 september 2020

Noodkreet Woningbouwaanbod in Berkelland

D66 heeft de afgelopen jaren telkens vragen gesteld over het Woningbouwaanbod beleid van de gemeente Berkelland. De komst van de N18, de economische groei, de trek van het westen naar het oosten, de andere rol die winkels, bedrijfs- en horecapanden in kernen gaan innemen. D66 heeft zich ook met succes verzet tegen het weg bestemmen van nog aanwezige  harde plancapaciteit in de hoofdkernen. Daarnaast heeft D66 vaak  gewezen en vragen gesteld over het andere succesvolle beleid in buurgemeenten, zowel in Twente als in de Achterhoek, waar met goed actief beleid nieuwe wijken worden gerealiseerd en de samenleving en voorzieningen in stand worden gehouden.

In Berkelland zien we stapels beleidsstukken, onderzoeken  en kleine stapjes in de goede richting. Een aantal kleine kernen zijn inmiddels bediend, maar een aantal ook nog niet, en hier en daar een project vanuit de vorige raadsperiode zoals in de Oudestraat in Neede. Maar de hoofdkernen zitten verder op slot. Met name in Neede, de tweede kern van Berkelland  is de situatie het ernstigst met een aanbod van 25 woningen!!

In heel Berkelland gaat het om een aanbod van 186 woningen. Ter indicatie: In Berkelland staan totaal circa 13250 koopwoningen, dat betekent een frictie-aanbod van 1,4 procent, waar 3 procent in de markt als noodzakelijk gezien wordt voor het goed functioneren van de woningmarkt. Een jaar geleden zat het aanbod net boven de 200 woningen. Nu een jaar verder met het Berkellandse beleid is de situatie verder verslechterd. Het gaat dus de verkeerde kant op.

Jongeren, maar eigenlijk inwoners in alle leeftijdscategorieën  trekken inmiddels weg, terwijl de wens om hier te blijven aanwezig is. Zowel voor starters, éénpersoonshuishouden en senioren is er nauwelijks geschikt aanbod en geeft ook (tijdelijke) huur geen verlichting, gezien de beperkte beschikbaarheid.

Waar landelijk vaak bouwcapaciteit of stikstof het probleem is, speelt in Berkelland met name het gebrek aan ambitie en daarmee aan medewerking aan plannen.

D66 vraagt het college met concrete plannen te komen om nu echt eens stappen te gaan zetten in het mogelijk maken van nieuwe woningbouw plannen in de grote kernen en de van jaar tot jaar verslechterende situatie om te keren. Als het college niet in beweging komt zal D66 zelf met initiatiefplannen komen, zoals het eerder genoemde transformeren van horeca, winkel en bedrijfspanden in de kernen en het initiëren van nieuwe locaties.