Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2020

D66, PvdA en OBL roepen op het plan Avinkstuw stop te zetten en RODE te herijken

D66,  PvdA en OBL doen een oproep aan alle fracties om samen, tijdens de komende raadsvergadering van 13 oktober a.s., een motie te steunen om het college van B & W de opdracht te geven om het huidige proces voor grootschalige duurzame energieopwekking in Berkelland te herijken, en bovendien om direct de initiatiefnemers van het plan Avinkstuw, voor het plaatsen van vijf windturbines in de omgeving van Haarlo-Neede-Noordijk, te laten weten dat de gemeente hier geen medewerking aan gaat verlenen.

Het plan Avinkstuw is nog niet ingediend bij de gemeente, maar nu is al duidelijk dat het plan niet voldoet aan de huidige beleidsuitgangspunten van RODE (het gemeentelijk beleidskader voor Ruimtelijke Ontwikkeling voor Duurzame Energieopwekking), waaronder landschappelijke inpassing,  maatschappelijke acceptatie en de wijze waarop de initiatiefnemers de procedure uitvoeren.

De initiatiefnemers willen vijf windturbines van 250 meter plaatsen op korte afstand van woonkernen en in de nabijheid van veel woningen.

De grote maatschappelijke onrust die het plan Avinkstuw oproept is al maanden duidelijk zichtbaar en hoorbaar. Inwoners zitten in voortdurende onzekerheid, en onduidelijk is hoe lang dit gaat duren. Het plan als ook het gevoerde proces zorgt voor polarisatie, in plaats van samen aan een duurzame toekomst te werken. De raad moet hier een einde aan maken door het plan Avinkstuw stop te zetten, en voor nieuwe toekomstige grootschalige initiatieven het RODE beleidskader te herijken, waarbij nadrukkelijk ook het aantal omwonenden en de nabijheid van woonkernen wordt meegenomen en de gemeente duidelijker de regie pakt.

Alleen samen met onze inwoners kunnen we werken aan een duurzame toekomst.

Onderstaand de volledige tekst van de motie:

Motie Windpark Avinkstuw D66 PvdA OBL 12.10.20