Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 oktober 2020

D66 slaat opnieuw alarm over het lage aanbod van woningen in Berkelland

De mismatch op de woningmarkt waar het college vaak over spreekt is door het college mede veroorzaakt. De problemen in Neede en Eibergen zijn daarom veel groter dan in kernen van ons omliggende gemeenten.

Toen de economie weer aantrok en de N18  gereed kwam had het beleid reeds bijgestuurd dienen te worden. Terwijl Berkelland plancapaciteit weg bleef strepen en transformatie verzoeken afwees, werd er in de gemeenten om ons heen wel goed ingespeeld op de veranderende situatie. Door transformatie en nieuwbouw. In 2017 bracht D66 een woonpamflet uit om de politiek wakker te schudden. Een oproep die langzaam gehoor begint te krijgen, de afgelopen jaren hebben we dan ook regelmatig moties ingediend en vragen gesteld, om het tij te keren.

Het is fijn om te zien dat er nu eindelijk met inhaalslag wordt begonnen. Wij nemen aan dat er naast het Haantje en de Blikweg binnenkort ook duidelijkheid komt over andere langlopende transformatieplannen zoals o.a.:

  • Rioolwaterzuivering Borculo
  • Busplein , Kerkplein in Neede
  • Tankstation en omgeving Braak Neede
  • Voormalig Tankstation Borculoseweg Neede
  • Burgers Haarlo
  • Geesink Geesteren
  • ¬†Willibrordusschool Ruurlo
  • Brinkgebouw Eibergen etc etc etc etc etc.

D66 heeft vragen gesteld over de wijze van toewijzing en verdeling van woningen zoals het college nu toepast. Het ontbreek aan beleid. Er zijn veel locaties die aangepakt moeten worden en het is niet goed de hele behoefte op een paar willekeurige plekken neer te laten dalen

Corona heeft volgens ons een blijvend effect op de manier waarop thuiswerken een plek krijgt in het arbeidsproces. Het zal voor een steeds grotere groep mensen een overweging zijn om in het groen van de Achterhoek te gaan wonen en 1 of 2 dagen per week nog naar kantoor te gaan elders in het land. D66 is van mening dat we nu al moeten voorsorteren op de nieuwe werkelijkheid en ook plannen moeten ontwikkelen voor nieuwe uitbreiding. De ons omliggende gemeenten zijn hier nooit mee gestopt.

Laten we niet nogmaals de boot missen!