Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 februari 2021

D66 kritisch op thuiswerkvergoeding en thuiswerkfaciliteiten voor ambtenaren

D66 heeft in de raadsvergadering van februari stelling genomen tegen de thuiswerkvergoeding. D66 is van mening dat een vrije dag als thuiswerkvergoeding voor koffie, gas, water en licht en afschrijving meubilair  overbodig is gezien reeds uitgekeerde reiskostenvergoedingen voor niet of beperkt gemaakte reiskosten, de mindere afschrijving op eigen vervoersmiddelen en de bespaarde reistijd. Daarnaast is D66 is van mening dat er niet bij het minste of geringste financiële nadeel een compensatie hoeft te worden bedacht.

De medewerkers lopen geen risico op ontslag als gevolg van de coronacrisis. Andere werknemers verliezen hun baan en ondernemers hun bedrijf. Er is behoefte aan brede solidariteit. Deze maatregel is een verkeerd signaal.

D66 is van mening dat wanneer medewerkers thuiswerken, zij ook goed hun werk moeten kunnen doen, maar is het oneens met de regeling van € 900 per werknemer die hiervoor op declaratiebasis beschikbaar is gesteld.

Het heeft de voorkeur van D66 om eventuele noodzakelijke thuiswerkartikelen gezamenlijk in te kopen. Indien mogelijk bij plaatselijke ondernemers om hen te steunen en om kosten te besparen. Ook zou gedacht kunnen worden aan second-life meubilair, mede vanuit het oogpunt van duurzaamheid.

Er kwam er niet of nauwelijks enige steun van andere politieke partijen.