Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 mei 2021

Regie in de energietransitie

Het heeft lang geduurd en veel energie gekost, maar uiteindelijk hebben wij bijna de hele raad achter ons gevonden voor een realistische ambitie voor de energietransitie.

D66 Berkelland heeft het voortouw genomen, al snel gesteund door de VVD, tot een poging om raadsbreed de regie in de energie transitie weer in de eigen gemeente hand te krijgen.

Wat daar allemaal aan vooraf ging:

  • Op 13 oktober 2020 heeft de D66 motie Herijking RODE/Stop Windpark Avinkstuw alleen de steun gevonden van het PvdA en OBL. Alle andere partijen in de raad wilden vasthouden aan de ingeslagen weg. Wel is onze motie aanleiding geweest voor het College van B&W om tot de herijking van het Rode beleid over te gaan, en te stoppen met initiatieven voor windturbines.  Zie de berichtgeving in de Tubantia van 14 Oktober 2020. https://www.tubantia.nl/achterhoek/motie-voor-stoppen-plannen-windpark-avinkstuw-met-18-tegen-6-stemmen-verworpen~ad0a6cb4/
  • Ondertussen gaat de ontwikkeling van zonneparken is groot tempo door. En ontstaat er naast de weerstand tegen de grote windturbines, ook weerstand tegen de vele zonneparken geclusterd in met name Geesteren en Hupsel.  Onder druk van de eigen achterban in deze buurtschappen beginnen dan ook de coalitiepartijen CDA en VVD tot inkeer te komen.  Maar ze komen er samen niet uit, en dus komen de VVD, CDA, èn GB elk met een eigen motie,  met als resultaat een wanvertoning in een chaotische raadsvergadering op 13 april j.l., zie de Tubantia van 14 April 2021
    https://www.tubantia.nl/achterhoek/berkellandse-cda-motie-stop-zonneparken-in-ruziende-raad-getorpedeerd~a761be85/

Zoals gezegd, D66 Berkelland heeft het voortouw genomen, al snel gesteund door de VVD, om een motie in te dienen om het College van B&W op te dragen de ambitie voor de Achterhoekse duurzame energie opwek in lijn te brengen met wat de landelijke overheid ons vraagt. Niet meer en niet minder.  Niet het Westen de lusten, en wij in het Oosten de lasten. Een eerlijke verdeling dus. En daarbij uit te gaan van in regionaal verband af te stemmen zoekgebieden o.b.v. een breed maatschappelijk draagvlak (bv. burgerforum en omgevingsvisie) en met zorg voor landschappelijke waarden en de leefbaarheid van de kernen in de Achterhoek. Geen uitnodigingsplanologie meer dus!

Meer informatie over de motie en de motie zelf is op de onderstaande plek te vinden:

M-21-04 – Motie vreemd aan de agenda – Regie in de energietransitie Berkelland – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

D66 Berkelland wil werken aan een beter klimaat, met sterke voorkeur voor wind op zee, en goede processen en afspraken voor wind en zon op land, en daar ontbreekt het op dit moment aan.  Haast gedreven door blinde ideologie is daarbij een slechte raadgever.  Maatschappelijk draagvlak is een vereiste.

Met deze motie hebben we hiervoor een grote stap in de goede richting gezet.