Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 juni 2011
Groot Zevert Vergisting

Groot Zevert Vergisting

Vanavond zijn we met de fractie van D66 op werkbezoek geweest bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum. Verscholen achter de voormalige vuilnisstort 't Bellegoor zijn ze bezig met het winnen van energie uit mest, echte innovatie waar we in Berkelland en de Achterhoek trots op kunnen zijn. Biogas uit gistende mest, om vervolgens de restproducten weer te…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 29 mei 2011

Henk Nijhof over Algemene Muzikale Vorming

“Ieder kind in het basisonderwijs krijgt muziekonderwijs” is het uitgangspunt van het beleidskader Algemene Muzikale Vorming. Het muziekonderwijs verandert van een opleider van specialisten naar muziekles voor ieder kind op het basisonderwijs.Ook de D66-fractie is van mening dat muzikale vorming positieve impulsen heeft in de ontwikkeling van kinderen. Wij zien het nieuwe beleid niet als uitholling…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 22 mei 2011
Lezen in Berkelland

Lezen in Berkelland

D66 heeft ingestemd met de nieuwe kaders leesbevordering en het bijbehorende bedrag van 550.000 euro voor Bibliotheek Oost-Achterhoek (BOA) en 18.000 euro voor  leesbevordering in de kleine kernen voor Dorpsböke.  Uitgangspunt is om jongeren tot 14 jaar(gratis) te stimuleren om te lezen, maar ook dat er in elke kern een plek geboden…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 maart 2011

20 FTE?

N.a.v. recente berichtgeving in de Tubantia heeft de fractie van D66 de onderstaande vragen aan het College gesteld. De antwoorden worden na ontvangt direct geplaatst:In de Tubantia van 2 maart j.l in een artikel over de bezuinigingen bij Betula wordt door wethouder Leo Scharenborg gezegd: dat er nooit afspraken zijn gemaakt over …

Bekijk nieuwsbericht

Berkelland FM

D66 kan zich vinden in het advies van het college om de zendtijd toe te wijzen aan Berkelland FM. Het maatschappelijk belang is in de ogen van D66 voldoende afgewogen. Het programmabeleid van Berkelland FM voldoet aan de citeria. Toch vindt D66 het jammer dat er geen basis…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 februari 2011
D66 Berkelland reikt voor de 7e maal de Klaver4 Award uit

D66 Berkelland reikt voor de 7e maal de Klaver4 Award uit

Stimulerend project uit de regio in de schijnwerpers<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   Blijk van waardering De Klaver 4 Award,  een initiatief van D66 Berkelland, wordt als blijk van waardering jaarlijks uitgereikt aan een organisatie die zich in Berkelland verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur, sport, natuur,buurt-…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 januari 2011

Detailhandel in het buitengebied

In de discussie rondom detailhandel in vrijkomende agrarische bebouwing hebben voor D66 de volgende uitgangspunten altijd voorop gestaan: Geen oneerlijke concurrentie met detailhandel in de kernen, er is immers daar al leegstand genoeg;Geen verrommeling van het buitengebied door bijv. etalages, reclame en wegwijzers of extra verkeer – ruimtelijke kwaliteit staat…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 januari 2011 zondag 19 december 2010
D66 Klaver4Award 2013

D66 Klaver4Award 2013

Aanmelden nominaties voor Klaver 4 Award Voor de 9e keer gaat D66 Berkelland de Klaver4Award uitreiken aan een organisatie die zich het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt in Berkelland. De Klaver4Award is door D66 Berkelland in het leven geroepen als blijk van waardering voor een organisatie die zich in Berkelland verdienstelijk heeft gemaakt…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 18 december 2010

Zout strooien rondom scholen en zorgcomplexen

Schriftelijk vraag aan het college: De fractie van D66 wil allereerst zijn waardering uitspreken voor de medewerkers van de buitendienst die in ploegendiensten in touw zijn met de gladheidsbestrijding. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> We constateren dat bij de zogenaamde prioriteit B wegen waaraan scholen en…

Bekijk nieuwsbericht