Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 september 2011

Opvang en ontwikkelingsstimulering van (0-) 2,5 tot 4 jarigen

Het maatschappelijk doel: ‘geen kind met achterstand naar het basisonderwijs’ en ‘kinderopvang in elke kern’. De komende 2-3 jaar is hiervoor innovatiesubsidie per kern beschikbaar. Daarna moet de voorziening ‘op eigen benen staan’.De D66 fractie vertrouwt erop dat de betrokken instanties hiermee in staat zijn de opvang en ontwikkelingsstimulering van Berkellandse kinderen op het gewenste niveau…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 september 2011

Gesprek met de Commissaris van de Koningin

De provincie heeft altijd een actieve rol vervuld bij de totstandkoming van bouwplannen in Berkelland. In verband met de krimp zijn de bouwplannen stopgezet. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor de gemeente financiën. Dezelfde provincie draait nu 180 graden door geen financiële bijdrage te leveren nu de plannen niet doorgaan.D66 heeft bij de CvK, tijdens…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 3 juli 2011

Combinatiefunctionarissen

Vrijwel iedereen ziet de  ‘combinatiefunctionarissen’, als een unieke mogelijkheid om onderwijs, cultuur en sport nog meer met elkaar in contact te brengen. Bovendien draagt de Rijksoverheid  zo’n 30% bij in de kosten!! Toch is enige beroering ontstaan omdat de regeling iets complexer blijkt dan gedacht.  De onduidelijkheden zijn tijdig opgelost, zodat we  optimaal…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 juni 2011

Jolanda Kuipers over de Voorjaarsnota 2011

Voorjaarsnota 2011 De Voorjaarsnota geeft de stand van zaken weer van het lopende begrotingsjaar 2011. Kernvraag is: Hoe staan we er nu financieel voor en loopt alles conform de vastgestelde Begroting 2011 ? De Voorjaarsnota  2011 laat een klein tekort zien van € 110.500. Een groot…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 8 juni 2011
Groot Zevert Vergisting

Groot Zevert Vergisting

Vanavond zijn we met de fractie van D66 op werkbezoek geweest bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum. Verscholen achter de voormalige vuilnisstort 't Bellegoor zijn ze bezig met het winnen van energie uit mest, echte innovatie waar we in Berkelland en de Achterhoek trots op kunnen zijn. Biogas uit gistende mest, om vervolgens de restproducten weer te…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 29 mei 2011

Henk Nijhof over Algemene Muzikale Vorming

“Ieder kind in het basisonderwijs krijgt muziekonderwijs” is het uitgangspunt van het beleidskader Algemene Muzikale Vorming. Het muziekonderwijs verandert van een opleider van specialisten naar muziekles voor ieder kind op het basisonderwijs.Ook de D66-fractie is van mening dat muzikale vorming positieve impulsen heeft in de ontwikkeling van kinderen. Wij zien het nieuwe beleid niet als uitholling…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 22 mei 2011
Lezen in Berkelland

Lezen in Berkelland

D66 heeft ingestemd met de nieuwe kaders leesbevordering en het bijbehorende bedrag van 550.000 euro voor Bibliotheek Oost-Achterhoek (BOA) en 18.000 euro voor  leesbevordering in de kleine kernen voor Dorpsböke.  Uitgangspunt is om jongeren tot 14 jaar(gratis) te stimuleren om te lezen, maar ook dat er in elke kern een plek geboden…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 maart 2011

20 FTE?

N.a.v. recente berichtgeving in de Tubantia heeft de fractie van D66 de onderstaande vragen aan het College gesteld. De antwoorden worden na ontvangt direct geplaatst:In de Tubantia van 2 maart j.l in een artikel over de bezuinigingen bij Betula wordt door wethouder Leo Scharenborg gezegd: dat er nooit afspraken zijn gemaakt over …

Bekijk nieuwsbericht

Berkelland FM

D66 kan zich vinden in het advies van het college om de zendtijd toe te wijzen aan Berkelland FM. Het maatschappelijk belang is in de ogen van D66 voldoende afgewogen. Het programmabeleid van Berkelland FM voldoet aan de citeria. Toch vindt D66 het jammer dat er geen basis…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 februari 2011
D66 Berkelland reikt voor de 7e maal de Klaver4 Award uit

D66 Berkelland reikt voor de 7e maal de Klaver4 Award uit

Stimulerend project uit de regio in de schijnwerpers<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   Blijk van waardering De Klaver 4 Award,  een initiatief van D66 Berkelland, wordt als blijk van waardering jaarlijks uitgereikt aan een organisatie die zich in Berkelland verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur, sport, natuur,buurt-…

Bekijk nieuwsbericht