Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 juli 2010

Kosten Raadszaal Gemeentehuis

D66 heeft zich altijd verzet tegen de bouw van een nieuw gemeentehuis. Op de laatste dag voor de verkiezingen zijn door het oude college nog de handtekeningen gezet en is de trein gaan rijden. D66 heeft zich tijdens de college onderhandelingen hard gemaakt voor het laten terugvloeien van voordeel in…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 juni 2010

Algemene beschouwingen D66 Voorjaarsnota 2010

D66 heeft ingestemd met de voorjaarsnota. De voorjaarsnota betreft een tussenstand van de begroting van 2010. De begroting van 2010 biedt geen sluitend meerjarenperspectief. D66 ziet de voorjaarsnota dan ook als een opmaat voor de begroting van 2011. Zonder (pijnlijke) ingrijpende maatregelen stevenen we af op een failliet Berkelland. Vernieuwing…

Bekijk nieuwsbericht

Herstructurering Hameland

Hameland bemiddelt in werkgelegenheid voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan. De gemeente Berkelland heeft deze wettelijke taak uitbesteed aan deze organisatie. Hameland maakt al jaren lang verlies. Op 20 april jl. sprak de raad daar uitgebreid over. Het bestuur van Hameland kreeg vorig jaar al opdracht om te komen tot…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 17 juni 2010

Gé Westra over Rapportage Rekenkamer Commissie

D66 heeft ingestemd met de conclusies uit het rapport ‘Onderzoek Verbonden Partijen’ door de Rekenkamer. Uit het rapport blijkt dat de verantwoordingsinformatie aan de gemeenteraad door de drie onderzochte partijen (Regio Achterhoek, Stadsbank en Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland) onvoldoende van kwaliteit is. En dat specifieke afspraken over te verstrekken informatie ontbreken.D66 heeft het college opgedragen…

Bekijk nieuwsbericht

Samen Anders – uit de Raadsvergadering van 20 april 2010

Toelichting door Jolanda Kuipers op de Coalitie vorming en het Coalitie Akkoord Samen Anders: “Voorzitter, raadsleden, wethouders, luisteraars, Vanavond is voor D66 een historische avond. Voor het eerst in de geschiedenis neemt D66 deel in directe bestuurdersverantwoordelijkheid. De weg naar het nemen van de bestuurdersverantwoordelijkheid was grillig en lang. Meteen na ons overweldigende verkiezingsuitslag realiseerden…

Bekijk nieuwsbericht
1 11 12 13