Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 oktober 2017 maandag 2 oktober 2017
D66 Berkelland Woonpamflet

D66 Berkelland Woonpamflet

Berkelland, goed om te wonen, te werken en te recreëren D66 wil dat er een pas op de plaats gemaakt wordt met het terugdringen van de woningbouwmogelijkheden in Berkelland. De economie groeit en nieuwe ontwikkelingen zoals de komst van de N18 zijn niet in het huidige beleid meegenomen. Meer dan 40 jaar horen inwoners…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 31 augustus 2017 vrijdag 14 april 2017 maandag 20 februari 2017
D66 stelt naar status uitvoering motie M-15-21 Maatwerk Voorzieningen

D66 stelt naar status uitvoering motie M-15-21 Maatwerk Voorzieningen

D66 heeft deze week aan het college gevraagd hoe het staat met de uitvoering van de motie M-15-21, Maatwerk Voorzieningen.  Op 12 november 2015 heeft de raad unaniem motie M-15-21 aangenomen betreffende maatwerk voorzieningen. Doel van de motie is voor maatschappelijke voorzieningen die (tijdelijk) over onvoldoende financiële middelen beschikken indien nodig op basis van maatwerk…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 april 2016
D66 stelt vragen over omgang met persoonlijke gegevens bij de WMO en Jeugdzorg

D66 stelt vragen over omgang met persoonlijke gegevens bij de WMO en Jeugdzorg

Wij maken ons grote zorgen over de manier waarop de gemeente omgaat met persoonlijke gegevens. Ons bereiken steeds vaker berichten van verontruste inwoners. Zo vernemen wij dat er mails met persoonlijke gegevens (met bijlagen) onversleuteld naar diverse mensen / instanties worden verstuurd. Een schrijnend voorbeeld is ook het verslag dat is opgetekend…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 januari 2016
Sloopfonds voor het buitengebied

Sloopfonds voor het buitengebied

Tijdens de behandeling van de uitgangspuntennota voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, is op initiatief van D66 een amendement aangenomen om te komen tot een gemeentelijk sloopfonds voor leegstaande gebouwen in het buitengebied. In het buitengebied mag bij een woning een bijgebouw geplaatst worden van 150 m². Voor grotere bijgebouwen – tot een maximum…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 22 november 2015
Begroting 2016 – de visie van D66 Berkelland uitgesproken tijdens de Begrotingsraad

Begroting 2016 – de visie van D66 Berkelland uitgesproken tijdens de Begrotingsraad

Leden van de raad, Vandaag zijn we bijeen om de begroting voor het jaar 2016 met elkaar te bespreken. Zowel wat betreft financiële kaders maar ook over de wijze waarop de gemeenteraad van Berkelland – samen met het College- inhoud geeft aan haar wettelijke  opgedragen en overgedragen taken en de Berkellandse politieke…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 26 augustus 2015
D66 stelt vragen over Jeugd GGZ

D66 stelt vragen over Jeugd GGZ

Sinds 1 januari jl. is Berkelland verantwoordelijk voor de organisatie van de Jeugd GGZ. In dat kader heeft Berkelland met diverse zorgaanbieders een overeenkomst gesloten. Een aantal betroffen ouders heeft contact met ons gezocht, omdat nu blijkt dat een aantal kinderen van Berkelland dit jaar niet meer in aanmerking voor een behandeling.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 9 juni 2015

D66 reactie op de Voorjaarnota 2015

Wat is de Voorjaarsnota De Voorjaarsnota bestaat uit een financieel -technisch overzicht van de stand van zaken in het begrotingsjaar 2015. Tevens is de Voorjaarsnota basis voor de financiële uitgangspunten voor de begroting 2016. Er is op dit moment een voordeel van ruim 713.000 Euro. Overschot en toch bezuinigingen Het gemeentefonds heeft…

Bekijk nieuwsbericht