Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2020
D66, PvdA en OBL roepen op het plan Avinkstuw stop te zetten en RODE te herijken

D66, PvdA en OBL roepen op het plan Avinkstuw stop te zetten en RODE te herijken

D66,  PvdA en OBL doen een oproep aan alle fracties om samen, tijdens de komende raadsvergadering van 13 oktober a.s., een motie te steunen om het college van B & W de opdracht te geven om het huidige proces voor grootschalige duurzame energieopwekking in Berkelland te herijken, en bovendien om direct de initiatiefnemers van het…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 6 september 2020 dinsdag 11 augustus 2020 vrijdag 26 juni 2020 maandag 1 juni 2020
Grote windmolens in Berkelland???

Grote windmolens in Berkelland???

Voor grote windmolens zijn er in Berkelland veel ‘onzichtbare’ belemmeringen zoals weergeven in het beleidskader Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (kortweg RODE) – door de aanwezigheid van Kamp Holterhoek, en door de laagvliegroutes zijn op veel plekken geen windmolens mogelijk.  Ook de afstand tot woningen is een sterk beperkende factor.   Voor de plekken die dan…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 mei 2020 woensdag 22 april 2020 donderdag 9 april 2020 dinsdag 7 april 2020
Woningsplitsing Buitengebied

Woningsplitsing Buitengebied

Woningsplitsing Buitengebied Een veel gehoorde wens van inwoners is om samen in één woning op een erf te wonen. Het verlenen van zorg, de sociale behoefte of economische motieven spelen daarbij een rol. Woningsplitsing is een middel om die wens te kunnen vervullen. D66 vindt het belangrijk dat woningsplitsing…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 september 2019
Woningen voor elke doelgroep in iedere kern

Woningen voor elke doelgroep in iedere kern

Al jaren wordt de woningbouw in Berkelland beperkt door de woningbouw contingenten, voortvloeiend uit provinciaal en regionaal beleid. Een beleid sterk beïnvloedt door de crisisjaren van net daarvoor, met stagnerende investeringen, onzekere economie en daardoor een “blijf zitten waar je zit woning markt”. D66 heeft vaak gezegd (zie ook https://berkelland.d66.nl/2017/10/02/d66-berkelland-woonpamflet/) – staar…

Bekijk nieuwsbericht