Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 september 2018
Succesvolle informatieavond ‘Ontsluiting Russchemors’

Succesvolle informatieavond ‘Ontsluiting Russchemors’

Donderdagavond 6 September, was de informatieavond betreffende de ontsluiting van de Russchemors, georganiseerd door de Gemeenschapsraad Neede, Ondernemersvereniging Neede en D66 Berkelland. Bovengenoemde partijen zijn zeer tevreden over het verloop en de belangstelling voor deze avond. (ong. 125 bezoekers). Tot onze tevredenheid waren ook meerdere politieke partijen op deze avond vertegenwoordigd.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 augustus 2018 maandag 6 augustus 2018
D66 wil Naoberfonds

D66 wil Naoberfonds

De fractie van D66 is voorstander van de invoering van een Naoberfonds voor heel Berkelland. Een fonds ter ondersteuning van waardevolle vrijwilligersinitiatieven, die de leefbaarheid en betrokkenheid binnen de Berkellnandse samenleving positief beïnvloeden. Het bestaat al in diverse gemeenten en we zien graag dat het college dit ook ontwikkelt…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 11 juli 2018 zondag 8 juli 2018
Bestemmingsplan Op de Bleek

Bestemmingsplan Op de Bleek

Voor de commissievergadering 6 juni was de fractie van D66 van mening dat er sprake was van een acceptabel akkoord met de projectontwikkelaar. Schadeclaim van tafel, nog redelijk wat passende woningbouw en invulling van het industriële erfgoed. De complimenten voor wethouder Hoijtink en wat D66 betreft een hamerstuk. Wat D66 echter niet kon bevroeden is…

Bekijk nieuwsbericht

200 Miljoen voor aanpak stankoverlast varkenssector

De landelijke overheid neemt de stankoverlast in de varkens sector wel serieus. Minister Schouten trekt 200 miljoen euro uit voor de vermindering van het  aantal varkensstallen in gebieden waar stankoverlast bestaat door de stallen. Het geld is bestemd voor varkenshouders die willen stoppen of door innovatie de uitstoot omlaag willen brengen. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 juli 2018
D66 stelt vragen over onveilige verkeerssituatie aan de Oude Groenloseweg in Eibergen

D66 stelt vragen over onveilige verkeerssituatie aan de Oude Groenloseweg in Eibergen

Buurtbewoners aan de Oude Groenloseweg ter hoogte van de Ballastput hebben ruim een maand geleden bij de gemeente Berkelland melding gemaakt van een verkeersonveilige situatie. Na eerst heen en weer gestuurd te zijn tussen gemeente en provincie m.b.t.  wie het bevoegd gezag in deze kwestie is, hebben ze inmiddels al een maand niets meer van…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 mei 2018 donderdag 12 april 2018