Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bestemmingsplan Buitengebied Pamflet

Waar staat D66 voor?

De landbouw is een belangrijke drager van de Berkellandse economie. Alle partijen zijn voor een toekomstbestendige agrarische sector en er zijn in het bestaan van Berkelland slechts drie keer uitbreidingen aan de orde geweest waar de raad vraagtekens bij zette. Maar het buitengebied is al lang niet meer alleen van de agrariër. Geurhinder en de achterliggende zorgen van omwonenden van intensieve veehouderij moeten serieus genomen worden. Zeker nu de landbouw verdere industriële vormen aanneemt om de buitenlandse concurrentie aan te kunnen. Geurhinder zal zeker een belangrijk onderdeel worden van de inspraakreacties op het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Waardoor of het geurbeleid alsnog moet worden aangepast, of weer de vernietiging van het bestemmingsplan buitengebied bij de Raad van State volgt. Dit debacle wil D66 de inwoners van Berkelland niet nog eens aandoen. Daarom kiest D66 voor de juridisch meest veilige route naar een nieuw bestemmingsplan en kiest D66 ervoor eerst het geurbeleid te herijken. Het debat moet plaats vinden op basis van onderzochte scenario’s en niet op basis van loze beweringen. Het lijkt stoere verkiezingstaal naar de agrarische achterban om het geurbeleid te laten voor wat het is, maar met een nieuwe vernietiging zijn agrariërs en inwoners zeker niet geholpen.

Lees meer over het D66 standpunt m.b.t. het Bestemmingsplan Buitengebied in onderstaande pamflet:

D66 Berkelland Bestemmingsplan Buitengebied Pamflet

Gepubliceerd op 22-02-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018